Alışveriş kartı

ara toplam ৳ 0.00

Sepeti görüntüleÖdeme

Yıl sonuna kadar eğitim kataloğu, LMS kullanıcılarımıza %50 indrimli.

 • 00
  gün
 • 00
  Saat
 • 00
  dakika
 • 00
  saniye

Eğitim Kataloğu

Analitik Düşünme

Günümüzde Analitik Düşünme Yaklaşımı https://vimeo.com/747207755/ccece5bc43 Analitik düşünme, hem iş hem de sosyal hayatta kişilerin sahip olmaları gereken etkili bir beceri

Devamı »

Atık Su ve Çevre

Atık Su ve Çevre https://vimeo.com/747199773/f083fdf6cb Su, bütün canlıların hayatlarına devam etmelerini sağlayan bir bileşiktir.  Artan sanayileşme ve gerçekleşen hızlı nüfus

Devamı »

Beden Dili Eğitimi

Beden Dili Eğitimi https://vimeo.com/747192421/896a975616 Beden dili, vücut hareketleri, jestler ve mimiklerle kurulan sözsüz iletişim türüdür. Etkili beden dili kullanımıyla, bireyler

Devamı »

Bilgi Okuryazarlığı

Bilgi Okuryazarlığı https://vimeo.com/747196986/33dd959f9d Her geçen gün bilgi kaynaklarının sayısı artış gösteriyor. Artan bilgi miktarı, bilginin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda tereddütlere

Devamı »

Bilişsel Esneklik

Bilişsel Esneklik https://vimeo.com/747194118/7d04e4ca9a Bilişsel esneklik, kişinin yaptığı eylemlerin veya uyguladığı yöntemlerin işe yaramadığını görmesi ve bu durumları değiştirecek yeni adımlar

Devamı »

Çatışma Yönetimi ve Uzlaştırma

Çatışma Yönetimi ve Uzlaştırma https://vimeo.com/745761710/320ab8e932 İletişimin olduğu her yerde çatışma da vardır. Karşıt fikirlerden doğan anlaşmazlıkları gidermek için atılan ilk

Devamı »

Çevre Eğitimi

Çevre Eğitimi https://vimeo.com/747206402/de8fd8f630 Çevre, doğaya ait olan her alan, yeryüzünde görülen her bölge ve tüm canlıların birlikte yaşadığı ortak alanlar

Devamı »

Çevrimiçi Eğitim

Çevrimiçi Eğitim https://vimeo.com/747194235/de25acc8c7 Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde çevrimiçi eğitim yaygınlaştı. Çevrimiçi eğitim, internet teknolojilerinden faydalanarak öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Devamı »

Çevrimiçi İletişim

Çevrimiçi İletişim https://vimeo.com/747197398/c5f08a347e Günden güne artış gösteren teknolojik gelişmeler, çevrimiçi iletişimin önemini artırdı. Çevrimiçi iletişim internet ağlarını kullanarak ses, görüntü

Devamı »

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm https://vimeo.com/747207665/6e474031f5 Dijital dönüşüm, kurumların iş süreçlerinde dijital teknolojiyi benimsemeleri olarak ifade edilebilir. Yapay zeka, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik,

Devamı »

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama https://vimeo.com/747190090 Her geçen gün hızlanan dijital dönüşüm, iş hayatında da etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Kurumlar pazarlama faaliyetlerini dijital

Devamı »

Dijital Pazarlama Araçları

Dijital Pazarlama Araçları https://vimeo.com/747195124/5e7d268589 Dijital pazarlama, kurumların pazarlama faaliyetlerini dijital kanallardan yapmalarıdır. Dijital pazarlama da kurumlar dijital platformlardan müşterilerin kuruma

Devamı »

Duygusal Zekâ

Duygusal Zekâ https://vimeo.com/747198216/80b669fa17 Kişilerin hem kendi duygularını anlayabilmeleri hem de diğerlerinin duygularını anlayabilmelerini sağlıklı bir toplum oluşumunda önemlidir. Duygusal zekâ,

Devamı »

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi https://vimeo.com/774304129 Eğitim faaliyetlerinde rol alacak olan eğiticilerin, tüm eğitim süreçleri hakkında bilgisinin artması ve eğitimlerde sağlıklı iletişim sürdürülebilmesi

Devamı »

Eğitimde İhtiyaç Analizi

Eğitimde İhtiyaç Analizi https://vimeo.com/747191052/6ccba62896 Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programları geliştirebilmek ve eğitimde alınacak kararlara yön verebilmek için gerekli olup, öğretim

Devamı »

Eğitimde Oracy Yaklaşımı

Eğitimde Oracy Yaklaşımı https://vimeo.com/747192022/05abc8493c Oracy, bireylerin sözlü iletişimlerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle, oracy

Devamı »

Empati Eğitimi

Empati Eğitimi https://vimeo.com/747198352/d62a3fcf24 Empati, kişinin kendisini diğer kişinin yerine koyabilmesi yeteneğidir. Kişiler empati kurarak diğerlerinin bakış açılarından olaylara bakabilir ve

Devamı »

Ergonomi

Ergonomi https://vimeo.com/747193183/ef1ed566b5 Ergonomi, Yunanca ergon ve nomos kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. İş bilimini ifade eden ergonomi, bireylerin fiziksel ve

Devamı »

Etkili E-mail Kullanımı

Etkili E-mail Kullanımı https://vimeo.com/747206515/ab1b3a1abd E-mail, elektronik posta anlamını taşımaktadır. İnsanlar her gün hem iş hayatında hem de akademik hayatlarında birbirlerine

Devamı »

Etkili Geri Bildirim

Etkili Geri Bildirim https://vimeo.com/747195810/3d3005f467 Geri bildirim bir kişinin içinde bulunduğu durumla veya gerçekleştirdiği eylemler hakkında yapılan yorumlardır. Geri bildirimler olumlu

Devamı »

Etkili İletişim Eğitimi

Etkili İletişim Eğitimi https://vimeo.com/760264125 Sosyal yaşantımızda, eğitim ve iş hayatımızda her bir iletişim türünü aktif bir şekilde kullanarak diğerleriyle iletişimde

Devamı »

Etkili Konuşma

Etkili Konuşma https://vimeo.com/747199344/cfad85934a İletişim ile hayatımızın her anında ve her yerinde mesajlarımızı ve düşüncelerimizi diğerleriyle paylaşabilme şansını buluyoruz. Sözlü iletişimde

Devamı »

Etkili Raporlama Teknikleri

Etkili Raporlama Teknikleri https://vimeo.com/774303502 Hazırlanan rapor bilgi aktarma amacı taşıdığı için, hazırlama sürecinde dikkatli olunmalı ve bunun için belirlenmiş olan

Devamı »

Etkili Sunum Eğitimi

Etkili Sunum Eğitimi https://vimeo.com/747207639/5d4b72a0e7 Hem eğitim hayatında hem de meslek hayatında sunum yapmaya sürekli ihtiyaç duyulur.  Sunum ile  bir konu

Devamı »

Etkin Yöneticilik

Etkin Yöneticilik https://vimeo.com/747196165/4c0949e55d Yöneticilik, kişinin ekibindeki çalışanları en verimli şekilde yönlendirerek ürün ya da hizmetin üretiminden sorumlu kişidir. Etkin yöneticilik

Devamı »

Evden Çalışmanın Verimli Yolları

Evden Çalışmanın Verimli Yolları https://vimeo.com/747199624 Hızla dijitalleşmenin devam ettiği günlerde birçok işletme evden çalışma sistemini tercih ediyor. Güçlü internet bağlantısı,

Devamı »

Fayda Maliyet Analizi

Fayda Maliyet Analizi https://vimeo.com/774305007 Potansiyel kararımızın bizim için uygun bir karar olup olmadığını incelemek için fayda maliyet analizi etkili yöntemlerden

Devamı »

Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık https://vimeo.com/747188606/b1b1459f90 Finansal okuryazarlık, kişilerin finansı anlama becerisidir. Finansal okuryazarlık ile paranın nasıl kazanıldığı, nerelerde harcandığı, borç yönetimi ve

Devamı »

İçerik Editörlüğü

İçerik Editörlüğü Aktarılmak istenen bilginin nasıl bir formatta aktarılacağını ve odak noktasının ne olacağını seçmek de içerik editörünün işidir. Büyük

Devamı »

İkna ve Müzakere Becerileri

İkna ve Müzakere Becerileri https://vimeo.com/749095681 İkna ve müzakere kavramlarını sosyal hayatımızda farkında olmasakta sık sık kullanırız. Sabah kahvaltıda ne yiyeceğimize

Devamı »

İş Hayatında Mobbing

İş Hayatında Mobbing https://vimeo.com/748005912 İş hayatında mobbing, çalışanların psikolojik ve duygusal açıdan rahatsız edilmeleridir. Bir çalışma ortamında, mobbing birçok olumsuz

Devamı »

Kaizen Kaikaku

Kaizen, Kaikaku ve Kakushin Teknikleri https://vimeo.com/747206828/151d4fb5fa Japonca kökenli Kaizen, Kaikaku ve Kakushin teknikleri iş dünyasında benimsenen ve uygulanan üç farklı

Devamı »

Karar Verme Eğitimi

Karar Verme Eğitimi https://vimeo.com/774304719 Karar verme sürecinin kendi başına zor bir süreç olmasının yanı sıra karar vermeyi zorlaştıran başlıca birkaç

Devamı »

Kaygı Yönetimi

Kaygı Yönetimi https://vimeo.com/747195278 Kaygı, bireylerin hayatını etkileyen huzursuzluk ya da stres hali olarak ifade edilebilir. Ellerin terlemesi, uyku sorunları, huzursuzluk

Devamı »

Kilit Müşteri Yönetimi

Kilit Müşteri Yönetimi https://vimeo.com/747192119/8fce709a35 Gelirinizin büyük bir bölümünü az sayıda müşteriniz oluşturuyorsa bu müşterileriniz özel ilgiyi hak eden kilit müşterilerdir.

Devamı »

Kişisel Bütçe Yönetimi

Kişisel Bütçe Yönetimi https://vimeo.com/747199478/f8729c5772 Bütçe kişilerin gelir ve giderlerini hesaplayarak finansal planlama yapmalarıdır. Kişisel bütçe yönetimi gelir ve giderlerin göz

Devamı »

Kişisel SWOT Analizi

Kişisel SWOT Analizi Kişisel swot analizi, kişilerin güçlü, zayıf ve geliştirilebilir özelliklerini görmeleri için uyguladıkları bir yöntemdir. Kişisel swot analizi,

Devamı »

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü Bir kurumun kültürünü tanımlamada iki değişkene bakılır. Bunlar değişiklikler karşısındaki reaksiyon ve insanlar arasındaki ilişkilerdir.Bu iki değişkene göre

Devamı »

Liderlik

Liderlik https://vimeo.com/747192355/9f5f74aa20 Literatürde birbirinden farklı tanımların yer aldığı liderlik için kısaca başkalarının davranışlarını etkileme gücü olarak bahsedebiliriz. Lider, bulunduğu ortamlarda

Devamı »

Liderlik Stilleri

Liderlik Stilleri https://vimeo.com/747191419/02160a886e Liderlik, bulunduğumuz çağın ihtiyaçları ve özellikleri gereği farklı bir boyuta ulaşmıştır. Günümüz liderlerinden, Bill Gates veya Elon

Devamı »

Linkedln Nasıl Kullanılır ?

Linkedln Nasıl Kullanılır ? https://vimeo.com/747189802/7e48dd0656 Hızla gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya platformları birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Eğlence, haber, iletişim

Devamı »

Metaverse ile Eğitimin Geleceği

Metaverse ile Eğitimin Geleceği https://vimeo.com/747206264/19bd7abc09 Metaverse, insanların avatar olarak birbirleriyle etkileşimde bulundukları üç boyutlu sanal dünyalardır. Bireyler kendileri için avatarlar oluşturarak,

Devamı »

Müşteri İletişimi Eğitimi

Müşteri İletişimi Eğitimi Kurumlar, müşterileriyle kurdukları iletişimi dikkatle gerçekleştirmeli ve ilişkilerini sağlıklı bir şekilde  sürdürmeye devam etmelidir.Böylece, müşterileriyle kurdukları etkili

Devamı »

Müşteri İlişkileri ve Yönetimi

Müşteri İlişkileri ve Yönetimi https://vimeo.com/774300504 Müşteri ilişkileri yönetimiyle, kurumlar müşterileriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.   Bu süreçte, Müşteriler hakkında edindikleri bilgiler

Devamı »

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyeti https://vimeo.com/747192818/ad1e9caf04 Müşteri kendisine ürün satılan veya hizmet verilen kişidir. Bir diğer ifadeyle, müşteri kurumların sundukları ürünleri veya hizmetleri

Devamı »

Müşteri Odaklı Temel Satış Teknikleri

Müşteri Odaklı TemelSatış Teknikleri https://vimeo.com/774300985 Müşteri odaklı satışta, müşterilerin yaşadıkları problemlere de çözüm yolları bulmak amaçlanır. Müşterilerin yaşayabileceği sorunlar önceden

Devamı »

NFT Nedir?

NFT Nedir? https://vimeo.com/747196768/b073dbac42 Açılımı Non-Fungible Token olan NFT, Takas Edilemez Jeton anlamına gelmektedir. NFT’ler dijital ürünlerin sahipliğini kanıtladığını ifade eder.

Devamı »

OKR Metodolojisi

OKR Metodolojisi https://vimeo.com/747207883/363e43a2f3 Hedef odaklı ilerlemeye hayatın her alanında ihtiyaç vardır. Fakat, özellikle iş hayatında hedef doğrultusunda iş süreçlerinde ilerleyebilmenin

Devamı »

Problem Çözme Becerileri

Problem Çözme Becerileri https://vimeo.com/774302291 Karşılaştığınız problemleri başarılı bir şekilde çözebilmek için, yaratıcılık, araştırma, takım çalışması, risk yönetimi ve karar verme

Devamı »

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi https://vimeo.com/774297036 Değişen ihtiyaç ve hedefler, yeni personel ve uzmanlar, yaşanan teknolojik gelişmeler, proje yönetim süreçlerini sürekli güncellemeyi gerektiren

Devamı »

Risk Yönetimi Eğitimi

Risk Yönetimi Eğitimi https://vimeo.com/778102344 Risk yönetimi, olası riskleri önceden tanımlamak ve bu risklerin çözümü için gereken adımları gerçekleştirmek olarak ifade

Devamı »

Satış Koçluğu

Satış Koçluğu Satış koçluğu ile satış ekiplerinin desteklenmesi amaçlanır. Satış koçları, satış ekiplerine birçok farklı alanda destek verir. Satış ekibindeki

Devamı »

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Satış ve Pazarlama Eğitimi https://vimeo.com/747180319/18fb6b436a Her gün bir şeyler satın alıyor ya da almasak da bakıyoruz. Dolayısıyla satış ve insanlarda

Devamı »

Satış Yönetimi Eğitimi

Satış Yönetimi Eğitimi https://vimeo.com/774303978 Kurumlar, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle müşterilerin ihtiyacını karşılar. Bu ürün ve hizmetler, stratejik planlamalar ile müşterilere

Devamı »

Satışta Stres Yönetimi

Satışta Stres Yönetimi https://vimeo.com/747189959/90f6840454 Stres kulağa fazlasıyla kasvetli gelen bir kelime olmasına rağmen doğru kullanıldığında etkin bir motivasyon aracıdır.Özellikle satış

Devamı »

Sıfır Atık

Sıfır Atık https://vimeo.com/747194364/ff3e280013 Sıfır atık, atık oluşumunun önüne geçilmesini amaçlar. Atık oluşumunun olduğu durumlarda ise atık miktarının en aza indirilmesini

Devamı »

Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik Planlama Eğitimi https://vimeo.com/774304872 Kurumların kendilerini geliştirebilmeleri için yatırım yapmaya, yeni kararlar almaya veya değişiklikler gerçekleştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu gibi

Devamı »

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi https://vimeo.com/747207822/ef56109c95 Her geçen gün değişen dünya da, yaşanan tekonojik gelişmeler, eğitim gibi birçok farklı sebepler strese neden olmaktadır.

Devamı »

SWOT Analizi

SWOT Analizi https://vimeo.com/749599726 Bir girişim ya da yeni bir projeye başlarken uygulanması gereken ilk adımlardan biri SWOT analizidir. SWOT analizi

Devamı »

Takım Çalışması

Takım Çalışması Başarılı bir takım çalışması için takımın çoğu,  davranışsal olmak üzere bazı özelliklere sahip olması gerekir. Değişen ve gelişen

Devamı »

Toplantı Yönetimi

Toplantı Yönetimi https://vimeo.com/749478388 Toplantılar iş hayatının vazgeçilmezidir. İş hayatında yapılan toplantılar ile fikir alışverişi, karar alma, bilgi paylaşımı, sorunlara çözüm

Devamı »

Uzaktan Liderlik

Uzaktan Liderlik https://vimeo.com/747197378/bee2f6b5ec Lider, ekipteki kişileri ya da takım arkadaşlarını sahip oldukları ortak bir amaç doğrultusunda yönlendirmeler yapar ve motivasyonlarını

Devamı »

Uzaktan Satış

Uzaktan Satış https://vimeo.com/747184118/f62042a5f6 Hızla yaşanan dijital dönüşüm, meslekleri de ciddi derece etkilemektedir. Kurumların satış departmanları da etkilenen meslek gruplarına örnek

Devamı »

Yaratıcı Düşünme

Yaratıcı Düşünme https://vimeo.com/747195885/ac54b066a7 Yaratıcı düşünme, kişilerin alışılmışın dışında özgün yaklaşımlar sergileyebilmeleri olarak tanımlanabilir. Hazırlık aşaması, kuluçka aşaması, aydınlanma aşaması, değerlendirme

Devamı »

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi https://vimeo.com/747192889/f6ee0a4e4f Zaman yönetimi, bireylerin belirli faaliyetler için zamanı nasıl paylaştıracağını belirleyen, zamanı organize etme, planlama ve yönetme sürecidir.

Devamı »

Zihin Haritası

Zihin Haritası https://vimeo.com/747198099/16e653e80f Mind Map olarak da bilinen Zihin Haritası, düşüncelerin ya da bilgilerin gruplandırılarak diyagramlaştırılmasını sağlayan bir teknik olarak

Devamı »
tr_TRTürkçe