Alışveriş kartı

ara toplam ৳ 0.00

Sepeti görüntüleÖdeme

Yıl sonuna kadar eğitim kataloğu, LMS kullanıcılarımıza %50 indrimli.

 • 00
  gün
 • 00
  Saat
 • 00
  dakika
 • 00
  saniye

Tüm Eğitimler

Günümüzde Analitik Düşünme Yaklaşımı

Analitik düşünme, hem iş hem de sosyal hayatta kişilerin sahip olmaları gereken etkili bir beceri türüdür. Analitik düşünme yaklaşımı ile küçük problemlerin çözülmesi ile birlikte ana problemin bir arada düşünülmesini ve bu sayede daha etkili ve hızlı çözüm yollarının bulunması sağlanır.

Analitik düşünme becerisi ile bireyler karşılaştıkları problemlere hızlı, etkili ve yenilikçi çözümler üretebilir. Her geçen gün hızla değişen dünya da, analitik düşünebilme becerileri ile karşı karşıya kalabileceğimiz olası problemlere çözümler üretebiliriz. Analitik düşünür kişilerin iletişim becerileri, gözlem becerileri ve yaratıcı düşünme becerileri yüksektir. Analitik düşünme becerileri birçok farklı yollarla geliştirilebilir. Okumak, zeka oyunları oynamak ve sorular sormak bu yöntemlerin arasında sayılabilir.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Atık Su ve Çevre

Su, bütün canlıların hayatlarına devam etmelerini sağlayan bir bileşiktir.  Artan sanayileşme ve gerçekleşen hızlı nüfus artışı ile birlikte tüketilen su miktarı da artıyor. Evlerde, sanayi alanlarında, tarım alanlarında, maden ocaklarında, diğer kurum ve iş yerlerinde kullanılan ve kirlenen sulara ise atık su denir. Atık su doğru bir şekilde yönetilmezse, canlılara ve çevreye zarar veriyor.

Atık su arıtma, evde veya endüstriyel faaliyetlerde kullanılan suyun içinde bulundurduğu kirletici maddelerden  arındırılmasıdır. Sayıca artan sanayi tesisleri, artan nüfus miktarı,  üretime paralel olarak artan atık su problemi, doğru bir şekilde planlandığında ve yönetildiğinde olumsuz etkileri azaltılabilir.Tüm canlıların hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için atık su yönetiminin önemi büyüktür.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Başarılı Satışta Etkili
İletişim Kurmak

Başarılı bir satış gerçekleştirmek için en etkili yollardan biri etkili iletişim kurmaktır. Etkili iletişim becerileriyle, müşterilerin satın alma kararı vermeleri için yönlendirmeler yapılabilir.

Ayrıca, kurduğu etkili iletişim sayesinde müşterilerin satın alma ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlar. Böylece, sundukları ürüne veya hizmete karşı ilgilerini yükseltmeyi başarır.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Beden Dili Eğitimi

Beden dili, vücut hareketleri, jestler ve mimiklerle kurulan sözsüz iletişim türüdür. Etkili beden dili kullanımıyla, bireyler duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla aktarabilir ve karşılarındaki kişiler hakkında bilgi sahibi olabilir.

Çevremizdekilerle kurduğumuz iletişimlerimizde sözsüz iletişimden faydalanarak yüksek etki sağlayabiliriz. Jest, mimik ve vücut hareketlerinden faydalanarak beden dilimizle sözsüz iletişim kurulabilir. Beden dili hareketlerini bilerek kurduğumuz sözsüz iletişimlerimizde rahat, anlaşılır ve etkili iletişim kurabiliriz.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Bilgi Okuryazarlığı

Her geçen gün bilgi kaynaklarının sayısı artış gösteriyor. Artan bilgi miktarı, bilginin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda tereddütlere yol açıyor. Bu noktada, bilgi okuryazarlığının önemi artıyor. Bilgi okuryazarlığı, bilgiyi etkili bir şekilde belirleme, bulma, analiz etme, değerlendirme ve kullanma becerisi olarak tanımlanabilir.

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle bilgiye ulaşabilmek kolaylaştı. Dijital ortamda bulunan bilgi kaynaklarının sayısı da arttı. Bu nedenle, doğru bilgiye ulaşabilmenin önemi de giderek arttıyor. Bu yüzden, bilgi okuryazarlığı hayat boyu farklı alanlarda ihtiyaç duyulan bilgilere erişebilmek için etkili olan bir kavramdır. Bilgi okuryazarlığı ile bilgi ihtiyacını belirleme, bilgiye ulaşmak için uygulanacak stratejileri geliştirme, bulunan bilgileri değerlendirme ve bilgiyi etkili biçimde kullanabilmek mümkündür.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Bilişsel Esneklik

Bilişsel esneklik, kişinin yaptığı eylemlerin veya uyguladığı yöntemlerin işe yaramadığını görmesi ve bu durumları değiştirecek yeni adımlar atmasıdır. Kişiler, bilişsel esneklik becerileri sayesinde yeni durumlara uyum sağlayabilecek değişiklikleri yapar. Bilişsel esneklik öğrenme ve problem çözme becerilerinin gelişiminde önemlidir.

Bilişsel esneklik kişilerin bazı yöntemlerin işe yaramadığını görmesi ve gerekli adımları atarak durumlar için yeni yöntemler uygulayarak uyum sağlamasıdır. Bilişsel esneklik, problem çözmede önemli bir beceridir. Bilişsel esneklik bazı yöntemlerle geliştirilebilir. Küçük adımlarla ilerlemek, empati duygusunu geliştirmek, olumsuz düşüncelere ara vermek ve başka doğrular üzerine düşünmek bilişsel esnekliği geliştirmede uygulanan yöntemlerdendir.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Çatışma Yönetimi ve Uzlaştırma

İletişimin olduğu her yerde çatışma da vardır. Karşıt fikirlerden doğan anlaşmazlıkları gidermek için atılan ilk adıma çatışma yönetimi denir. İnsanların kendi fikirlerinin mutlak doğru olduğuna inanması ve bunu ispat ihtiyacı iş dünyasında da sıklıkla sorunlara yol açmaktadır.Çatışma yönetimi bu süreçlerden avantajlı bir şekilde çıkmanın anahtarıdır.

Kişilerin kendi içinde yaşadığı çatışma, kişiler arası çatışma, gruplar arası ve grupların kendi arasında çatışması, organizasyonlar arasındaki çatışmalar olmak üzere 4 başlıkta topladığımız çatışma türleri bulunmaktadır. Bu çatışma türlerini çözmek için ise birbirinden farklı birçok yöntem geliştirilmiştir. Çatışmaların ortaya çıkardığı sorunların çözümü için ise kullanılabilecek üç etkili yöntem vardır. Bunlar,  müzakere, arabuluculuk ve oylama yöntemleridir. Çatışma, doğru yönetildiğinde bir sorun olmaktan çok gelişme süreçlerinin önemli bir parçasıdır.

 
Eğitim Süresi : 10 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Çevre Eğitimi

Çevre, doğaya ait olan her alan, yeryüzünde görülen her bölge ve tüm canlıların birlikte yaşadığı ortak alanlar olarak tanımlanabilir. Bu yüzden, temiz çevrenin önemi büyüktür. Canlıların gelecekte yaşanabilir bir çevreye sahip olabilmesi için bireylerin çevre eğitimi hakkında bilinçlendirilmeleri gereklidir. 

Bütün canlıların yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan alanlar çevreyi oluşturur. Son günlerde çevre sorunlarında ciddi derece de artışlar yaşanmaktadır. Ormansızlaşma, hava, su ve toprak kirliliği, asit yağmurları, biyolojik çeşitlilikte azalmalar ve ozon tabakasında gerçekleşen tahribatlar çevre sorunlarına örnek olarak verilebilir. Bu yüzden, insanların çevresine verdiği zararlar diğer tüm canlıları etkiler. Bu noktada, yaşanabilir bir çevre için bireyler doğru çevre eğitimleriyle, çevre konusundaki hassasiyetleri geliştirilmelidir.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Çevrimiçi Eğitim

Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde çevrimiçi eğitim yaygınlaştı. Çevrimiçi eğitim, internet teknolojilerinden faydalanarak öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Çevrimiçi eğitimle birlikte bilgi ve beceriler internet teknolojileri aracılığıyla öğretilebilir.

Çevrimiçi eğitim senkron, asenkron veya hibrit olarak gerçekleştirilebilir. Derslerde videolar, forumlar, ders notları veya kaydedilmiş ders kayıtları kullanılabilir. Günümüzde yaygınlaşan çevrimiçi eğitimlerin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Çevrimiçi eğitim, kişilere esnek bir öğrenme ortamı sunarak çok fazla kişiye ulaşmayı hedeflerken, internet erişimi olmayan kişiler derslere katılım sağlayamaz. Öğretmenler çevrimiçi derslerde birçok farklı yöntem kullanarak öğrencilerin derslere katılımlarını yükseltebilir. Soru-cevap tekniği, örnek olay incelemesi veya sunum yapma derslerde tercih edilebilir.

Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Çevrimiçi İletişim

Günden güne artış gösteren teknolojik gelişmeler, çevrimiçi iletişimin önemini artırdı. Çevrimiçi iletişim internet ağlarını kullanarak ses, görüntü veya farklı türdeki dosyaların kişilere gönderilmesidir. Çevrimiçi iletişim araçları kullanılırken, güvenlik konusuna dikkat edilmesi son derece önemlidir.

Çevrimiçi iletişim sayesinde yer ve zaman engellerini ortadan kaldırarak insanların her an birbirleriyle iletişime geçilmesi sağlanır. İnternet, e-posta, web siteleri, intranet ve sosyal medya çevrimiçi iletişim araçlarına örnek olarak verilebilir.

Eğitim Süresi : 2 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Daha İyi Karar Vermek
İçin Etkili Yönetmler

Karar vermek, bir olay veya durum karşısında alternatifler arasından kişiye göre en uygun seçeneğin seçilmesidir. Her bireyin karar verme süreçleri birbirlerinden farklılık gösterebilir. Özellikle, bazı durumlarda bireyler için karar vermek çok zorlu bir süreç olabilir. Bu zorlu süreçlerin daha kolaylıkla üstesinden gelebilmek için etkili karar verme yöntemleri benimsenmelidir. Karar verme teknikleri sayesinde, bireyler alternatifleri doğru bir şekilde değerlendirebilir ve kendisi için en uygun kararı seçebilir.

İnsanlar her gün birçok defa karar vermeyi deneyimliyor. Bazıları için karar verme süreçleri kolayken, bazıları için karar vermek çok uzun zaman alabiliyor. Ayrıca, kişilerin yaşı, cinsiyeti veya meslekleri de karar verme süreçlerini etkileyebiliyor. Fakat, eğer bir kararın çok fazla seçeneği varsa veya karar kişinin geleceğini direkt etkileyecekse karar vermek zorlaşıyor. Bu yüzden, karar verme teknikleriyle bu süreçler daha kolaylıkla atlatılabilir. Bu süreçte, öncelikle bir karar alınacağı anlaşılmalıdır. Daha sonraki süreçte ise her bir karar seçeneğinin olumlu ve olumsuz tarafları belirlenmelidir. Her seçeneğin artıları ve eksi yönlerinin analizinin sonucunda bireyler kendisi için en uygun olanına karar vermelidir. Ayrıca, kişiler karar verirken kendilerine yeterli zaman aralığını tanımalıdır. Kendilerine çok uzun süre veya çok kısa süre vermek de karar vermeyi zorlaştırır.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, kurumların iş süreçlerinde dijital teknolojiyi benimsemeleri olarak ifade edilebilir. Yapay zeka, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, üç boyutlu baskı ve blokzincir dijital dönüşüme katkı sağlayan teknolojiler arasındadır. Bir diğer ifade ile dijital dönüşüm dijital kaynaklar kullanılarak dijital iş modelleri oluşturularak toplumsal ihtiyaçlara çözüm yolları üretilmesidir.

Günden güne gelişen teknolojinin insanlara sunduğu hizmetler sürekli olarak artış göstermektedir. Toplumun ihtiyaçlarını göz önünde tutulduğunda insanlara iyi derece de hizmet verebilmek için gerçekleştirilen çalışmalarda günümüzün modern teknolojisinden faydalanılmaktadır. Bu süreçte, çoğu kurum dijital dönüşüm süreçlerini tercih ederek hızla gelişen Dünya’ya uyum sağlamaya çalışıyor. Dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yönetilebilirliği için insan, süreç ve teknoloji unsurları birlikte aktif bir şekilde dönüşüme dahil olmalıdır. Dijital dönüşüm sağladığı birçok özellikle, kurumlar farklı açılardan avantajlar sunuyor.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Dijital Pazarlama

Her geçen gün hızlanan dijital dönüşüm, iş hayatında da etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Kurumlar pazarlama faaliyetlerini dijital kanallarda gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Kurumların sundukları ürün ya da hizmetin dijital platformlardan reklamlarını yapmaları, müşterilerin ilgilerini yükseltecek çalışmalar yapmaları dijital pazarlama faaliyetlerindendir.

Dijital pazarlama, kurumların ürünlerinin veya hizmetlerinin dijital kanallar üzerinden reklamlarının yapılmasıdır. Hızla gerçekleşen dijitalleşme ile geleneksek pazarlama faaliyetleri yerini dijital pazarlama süreçlerine bırakıyor. Maliyet, zaman, geri bildirim, performans ölçümü ve hedef kitleye ulaşım geleneksel ve dijital pazarlama arasında olan farklılıklardır.

Eğitim Süresi : 7 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Dijital Pazarlama Araçları

Dijital pazarlama, kurumların pazarlama faaliyetlerini dijital kanallardan yapmalarıdır. Dijital pazarlama da kurumlar dijital platformlardan müşterilerin kuruma ilgisini yükseltmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak için çalışmalar yürütülür. Dijital pazarlama süreçlerinde kullanılan araçlara dijital pazarlama araçları denir. Dijital pazarlama araçları sayesinde kurumlar planlı ve sistematik olarak pazarlama alanındaki çalışmalarını gerçekleştirebilir.

Dijital pazarlama çalışmalarında kullanılan araçlara dijital pazarlama araçları denir. Birçok farklı alanda dijital pazarlama araçlarından faydalanılabilir. Analiz araçları, tasarım araçları, e-posta pazarlama araçları, sosyal medya yönetim araçları ve seo araçları dijital pazarlama araçlarındandır. Bu araçlar sayesinde analiz, tasarım ve yönetim faaliyetleri yapılabilir.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Duygusal Zekâ

Kişilerin hem kendi duygularını anlayabilmeleri hem de diğerlerinin duygularını anlayabilmelerini sağlıklı bir toplum oluşumunda önemlidir. Duygusal zekâ, bireylerin kendi duygularını anlayabilme ve yönetebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda, duygusal zekâ, diğer kişilerin duygularını farketme, anlama ve yorumlama yeteneği olarak da tanımlanabilir.

Duygular, düşünceleri aktarabilmede ve anlayabilmede önemli bir yere sahiptir. Bu noktada, duygusal zekânın gelişmesi insanların hayatlarında çeşitli alanlarda başarılar elde etmelerine olanak tanır. Duygusal zekâ, insanların hem kendilerinin hem de başkalarının duygu durumlarını farkına varabilmelerini, algılayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlar. Duygusal zekânın gelişmesiyle sosyal ilişkileri başarı ile yürütebilmek mümkündür.

Eğitim Süresi : 3 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim faaliyetlerinde rol alacak olan eğiticilerin, tüm eğitim süreçleri hakkında bilgisinin artması ve eğitimlerde sağlıklı iletişim sürdürülebilmesi için eğitici eğitimi büyük önem taşır. İyi bir eğitici olmak için ilgili eğitim alanında uzman olunmalı ve eğitici kendisini geliştirmelidir. Başarılı iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik özelliklerine sahip olmalıdır. 

Ayrıca eğitici, eğitim planına önem vermelidir. Eğitici, eğitim planlama süreçlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirmesi gerekir.

Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Eğitimde İhtiyaç Analizi

Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programları geliştirebilmek ve eğitimde alınacak kararlara yön verebilmek için gerekli olup, öğretim hedeflerinin temelini oluşturmaktadır.Eğitimde amaçlanan değişimler için şimdiki zamanda bulunulan durumu ortaya koyar ve hedeflenen noktaya nasıl ulaşılması gerektiği konusunda bir yol haritası ortaya çıkarır.

Eğitim ihtiyaç analizini tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için bu konuyla ilgili belirlenen adımlara uymak başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Bu adımlar; hedeflerinizi belirlemek, ihtiyaç türünü belirlemek, veri toplamak, başarı analizi yapmak ve rapor yazmak şeklindedir. Eğitim ihtiyaç analizi çalışanlarınızın kendini değerli hissetmesini, kendini geliştirmelerini ve dolayısıyla şirket içi iyileşmenin sağlanması ve çalışanların işlerine daha çok sahip çıkmasını sağlar.

Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Eğitimde Oracy Yaklaşımı

Oracy, bireylerin sözlü iletişimlerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle, oracy diğer kişiler ile etkili iletişim kurabilmeyi ifade eder. Kişilerin düşüncelerini ve mesajlarını diğer kişilerle anlamlı olacak şekilde paylaşabilmesidir.

İletişim kurmak hayatın her alanında önemlidir. Kişilerin birbirleriyle etkili iletişimler sürdürebilmeleri eğitim hayatının da vazgeçilmezlerindendir. Eğitim hayatının yüksek iletişim becerileriyle bütünleşmesi bireylerin eğitim süreçlerinden aldıkları verimi de yükseltir. Bu noktada, oracy eğitim alanında benimsenerek eğitim süreçlerinde olumlu yansımalarını sürdürüyor.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Empati Eğitimi

Empati, kişinin kendisini diğer kişinin yerine koyabilmesi yeteneğidir. Kişiler empati kurarak diğerlerinin bakış açılarından olaylara bakabilir ve tarafsızca olayları değerlendirebilir. Empati kişilere, başkasının içinde bulunduğu durumu anlamasına izin verir. Bireyler empati kurarak diğer kişilerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını anlayabilir. 

Empati kurabilmek bir toplumda bireylerin birbirlerine hoşgörülü davranmalarını sağlayarak barışın ve huzurun baskın olduğu bir toplum oluşumunu sağlar. Empati kurabilme sayesinde kişiler saygı çerçevesinde problemlerin kolayca çözüm bulduğu bir toplumda yaşama fırsatı bulabilir. Empati yeteneği küçük yaşlardan itibaren geliştirilmelidir. Empati kurabilmek bireylerin birbirlerini anlamalarına izin verir ve diğerlerinin bakış açılarından olayları değerlendirmelerini sağlar. Sağladığı birçok olumlu yönlerle empati, her bir bireyin huzurlu bir toplum için aktif bir şekilde kullanması gereken bir beceridir.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Ergonomi

Ergonomi, Yunanca ergon ve nomos kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. İş bilimini ifade eden ergonomi, bireylerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanların makine ve çevre arasındaki uyumunu araştırma çalışmalarını içerir. Ergonomi alanında gerçekleştirilen çalışmalarla insanların çalışma alanlarındaki kullandıkları eşyaların kişilerin psikolojik ve fiziksel özelliklerine uyumlu olmaları sağlanır.

Ergonomi ile kişilerin çalışma ortamlarında daha verimli ve sağlıklı olabilmeleri için çalışmalar gerçekleştirilir. Ergonominin, fiziksel, kavramsal ve organizasyonel olmak üzere üç çeşidi vardır. Çalışma ortamında bulunan eşyaların, makinelerin veya aletlerin kişilere göre tasarlanması ve çalışma ortamında uygun yerlere yerleştirilmesi ergonomi örneği olabilir. Ergonomi ile sağlıklı iş ortamlarının oluşturulması ve iş kazalarının önüne geçilmesi hedeflenir. Ayrıca, çalışanlar özel tasarlanan eşyalarla kişilerin performanslarının artırılması amaçlanır.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler
tr_TRTürkçe