Alışveriş kartı

ara toplam ৳ 0.00

Sepeti görüntüleÖdeme

Yıl sonuna kadar eğitim kataloğu, LMS kullanıcılarımıza %50 indrimli.

 • 00
  gün
 • 00
  Saat
 • 00
  dakika
 • 00
  saniye

Tüm Eğitimler

Etkili E-mail Kullanımı

E-mail, elektronik posta anlamını taşımaktadır. İnsanlar her gün hem iş hayatında hem de akademik hayatlarında birbirlerine e-mail göndererek iletişime geçerler. Etkili e-mail ipuçları ile etkili e-mailler hazırlayarak mesajlarını diğer kişilerle paylaşabilir. 

E-mailler, kişilerin kısa zaman içerisinde birbirleriyle haberleşmelerini sağlar. Bu yüzden, etkili e-mail hazırlamanın önemi hem iletişim becerileri hem de zaman yönetimi açısından büyüktür. Etkili e-mail kullanımı ipuçları sayesinde, etkili iletişim sürdürebilmeyi sağlayan e-mailler hazırlamak mümkündür.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Etkili Geri Bildirim

Geri bildirim bir kişinin içinde bulunduğu durumla veya gerçekleştirdiği eylemler hakkında yapılan yorumlardır. Geri bildirimler olumlu ve olumsuz olabilir. Geri bildirimin etkili olabilmesi için kişileri yargılamaması, açık, net ve sağlıklı bir iletişimin olduğu ortamlarda aktarılması son derece önemlidir.

Geri bildirim kişilerin gelişimlerinde etkili olduğu için geri bildirim süreçleri büyük tizizlikle gerçekleştirilmelidir. Geri bildirimin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki çeşidi vardır. Geri bildirim hayatın her alanında önemlidir. İş hayatında, kişisel yaşantılarda veya eğitim hayatında verilen geri bildirimler hep kişinin gelişimini olumlu yönde etkileyerek başarılarını artırmaları sağlanır. Geri bildirim verilirken adaletli, şeffaf ve dürüst olunmalıdır. Geri bildirim alırken karşı taraf dikkatlice dinlenmeli ve geri bildirim objektif olarak değerlendirilmeli.

 
Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Etkili İletişim Eğitimi

Sosyal yaşantımızda, eğitim ve iş hayatımızda her bir iletişim türünü aktif bir şekilde kullanarak diğerleriyle iletişimde kalmamız gereklidir.Eğer etkili iletişim kurmak, mesajımızı hedef kitleye anlaşılır ve doğru bir şekilde aktarmak istiyorsak; kelimelerin doğru seçilmesi ve ses tonumuzun doğru bir şekilde ayarlanması gibi birçok farklı faktörü göz önünde tutmalıyız.

Etkili iletişim becerilerimizi geliştirerek yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir, takım çalışmalarında verimliliği arttırabilir ve yaşanılan problemlere çözüm yolları oluşturabilirsiniz.

Eğitim Süresi : 7 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Etkili Konuşma

İletişim ile hayatımızın her anında ve her yerinde mesajlarımızı ve düşüncelerimizi diğerleriyle paylaşabilme şansını buluyoruz. Sözlü iletişimde önemli bir iletişim türüdür. Günlük hayatta gerçekleştirilen diyaloglarda veya topluluk önünde yapılan konuşmalarda, kişilerin etkili konuşmalar gerçekleştirmeleri, kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcıdır. 

Bireyler, etkili sözlü iletişimler kurarak düşüncelerini, duygularını veya mesajlarını dinleyicilere daha anlaşılır olarak rahatlıkla iletebilir. Bu noktada, kişiler etkili konuşma tekniklerini benimseyerek etkili iletişim sürdürebilir.

 
Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Etkili Raporlama Teknikleri

Hazırlanan rapor bilgi aktarma amacı taşıdığı için, hazırlama sürecinde dikkatli olunmalı ve bunun için belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır.Analiz veya bilgi vermek ya da ikna etmek gibi amaçlar taşıyabilir.  

İlgili kişilerle paylaşmak amacıyla hazırladığınız bu raporları belirli teknikler çerçevesinde hazırlayarak amacına tam anlamıyla hizmet etmesini ve etki bırakmasını sağlayabilirsiniz.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Etkili Sunum Eğitimi

Hem eğitim hayatında hem de meslek hayatında sunum yapmaya sürekli ihtiyaç duyulur.  Sunum ile  bir konu hakkında yapılan araştırma, çalışma veya anket sonuçları teknolojiden ve görsellerden yararlanılarak bir topluluğa aktarılır. Etkili sunumlar gerçekleştirerek iletmek istediğimiz mesajı daha etkili bir şekilde hedef kitleye aktarabiliriz. Bu yüzden, etkili sunum tekniklerinin önemi hayatın her alanında bir ihtiyaç olan sunum için vazgeçilmezdir.

Etkili sunumlar sayesinde iletilmek istenen mesaj daha etkili, dikkat çekici ve ikna edici bir şekilde hedef kitleye aktarılabilir. Bu yüzden, sunum öncesi, sunum anı ve sunum sonrası aşamalarının planlaması ve yönetilebilirliği son derece önemlidir. Sunum öncesi, sunum anı ve sunum sonrasında uygulanması gereken noktalara dikkat ederek başarılı ve etkileyici sunumlar gerçekleştirmek mümkündür.

 
Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Etkin Yöneticilik

Yöneticilik, kişinin ekibindeki çalışanları en verimli şekilde yönlendirerek ürün ya da hizmetin üretiminden sorumlu kişidir. Etkin yöneticilik ise yöneticilik rolüne başka roller de ekleyen kişidir. Etkin yönetici, karar verme rolü, bilgi sağlayıcı rolü ve bireylerarası role sahip olan kişidir.

Yönetici bir ekibi etkili bir şekilde yönlendirerek verimli çalışma deneyimleri geçirmelerini sağlar. Etkin yönetici ise sahip olduğu birçok farklı rollerle kişilerin ve çalışmaların daha verimli geçmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirir. Etkin yönetici, adil olma, gözlemci olma, sosyal olma, dürüst olma, tarafsız olma ve öngörü sahibi olma gibi özelliklere sahiptir.

 
Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Evden Çalışmanın
Verimli Yolları

Hızla dijitalleşmenin devam ettiği günlerde birçok işletme evden çalışma sistemini tercih ediyor. Güçlü internet bağlantısı, bilgisayar, bilgisayar aksesuarları, dijital toplantı platformları ve kesintisiz güç kaynağı gibi sürekli gelişen teknolojinin topluma sağladığı imkânlar ile evden çalışma süreçleri daha rahat ve sıkıntısız devam etmektedir.

Çoğu yönetici ve çalışan evden çalışmayı daha güvenilir ve daha rahat bulduğundan evden çalışmayı tercih ediyor. Fakat, sağlık problemleri için bir çözüm yolu olarak görünen evden çalışma modeli, çoğu çalışanın dikkatinin dağılmasına, işlerinin ertelenmesine veya çalışanların verimliliklerinin azalmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden, evden çalışırken verimliliği en yüksek seviyede tutabilmek için çalışanların düzenli çalışma ortamı oluşturmak, düzenli molalar vermek, planlı çalışmak, ekip arkadaşlarıyla etkili iletişim kurmak ve çalışma saatleri belirlemek gibi metodları uygulamaları son derece önemlidir.

 
Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Fayda Maliyet Analizi

Potansiyel kararımızın bizim için uygun bir karar olup olmadığını incelemek için fayda maliyet analizi etkili yöntemlerden birisidir.Öncelikli olarak, potansiyel kararın amaçları ve bizim için ne ifade ettiği belirlenmelidir. 

Sonrasında, alacağımız kararın maliyetleri ve faydaları belirlenmelidir.Fayda maliyet analizi bireylere ve kurumlara birçok avantaj sağlar. Fayda maliyet analizi, bir projeye başlama, bir uygulama veya bir ürünü satın alma gibi karar vermeyi gerektiren durumlarda kullanılabilir. Karar alma süreçleri için yardımcı bir yöntemdir.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Finansal Okuryazarlık

Finansal okuryazarlık, kişilerin finansı anlama becerisidir. Finansal okuryazarlık ile paranın nasıl kazanıldığı, nerelerde harcandığı, borç yönetimi ve tasarruf sağlama alanlarında bilgi sahibi olunur.

Finansal okuryazarlık becerilerine her bireyin ihtiyacı vardır. Finansal okuryazarlık becerileri ile kişiler finansal terimleri anlayabilir ve bu terimleri konuşmalarında kullanabilir. Paralarını iyi yöneterek gelecekleri için birikim sağlayabilir. Ayrıca, finansal okuryazarlık becerileri sayesinde kişiler finansal kararlar vermeleri gerektiği zamanlarda uygun seçimler yapabilir.

 
Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Günümüzde Yeni Nesil
Satış Çalışanı Olmak

Her geçen gün gelişen teknoloji ve hızlanan dijitalleşme iş süreçlerini de büyük ölçüde etkiliyor. Değişen ve gelişen dünya da, müşterilerin de özellikleri, ihtiyaçları ve öncelikleri değişiyor. Bu yüzden, kurumların değişen müşteri alışkanlıklarına en iyi şekilde hizmet vermeleri en büyük önceliklerindendir. Kurumlar, müşterilerine en iyi şekilde günün gerektirdiği şartlarda hizmet vermeye devam ettikleri sürece başarılar elde etmeye devam ederler.

Kurumların satış departmanlarında görevli kişiler, günümüzün gerektirdiği çalışma koşullarına uyum sağlayarak iş süreçlerine devam etmeleri gereklidir. Teknoloji kullanmaları, müşterilere danışmanlık sağlamaları, sosyal medya kullanmaları ve sundukları hizmet veya ürünün faydalarını ön planda tutmaları yeni nesil satış çalışanlarının sahip olmaları gereken öncelikli özellikler arasında sayılabilir.

 
Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

İçerik Editörlüğü

Aktarılmak istenen bilginin nasıl bir formatta aktarılacağını ve odak noktasının ne olacağını seçmek de içerik editörünün işidir. Büyük bir sorumluluk, çokça tecrübe ve bilgi gerektiren hassas bir iştir. Bu yüzden içerik editörleri için bir makale asla yeterince gözden geçirilmiş değildir.

Hiçbir hata bulamayana kadar tekrar tekrar okur ve yine de tatmin olamazlar. Kendinizi düşünün. Bir sosyal ağ için ürettiğiniz bir içeriğin sizi yayına hazır olduğuna ikna etmesi kaç revize sürüyor?

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

İkna ve Müzakere Becerileri

İkna ve müzakere kavramlarını sosyal hayatımızda farkında olmasakta sık sık kullanırız. Sabah kahvaltıda ne yiyeceğimize karar vermekten tutun da öğle yemeğine ne zaman çıkacağımıza, akşam nereye gideceğimizden ailemizle hangi filmi izleyeceğimize kadar bütün sosyal süreçlerde önce müzakere eder, sonra ikna eder ya da ikna oluruz.

Müzakere tekniklerini bilmek ve bu teknikleri kullanarak karşımızdaki insanları ikna etme yeteneği kazanmak iş hayatımızda bizi başarıya ulaştıracak önemli anahtarlardan biridir.Kimi zaman şirket içinde ast ve üstlerimizle bazı imkanlara sahip olmak ya da iş süreçleriyle ilgili müzakerelerde bulunabildiğimiz gibi kimi zaman da müşterilerimiz ya da kamu kurumları veya hukuki mercilerden bazı izinler almak veya hukuki sorunları çözmek için müzakerelerde bulunuruz. Bütün bu süreçlerde sahip olduğumuz ikna ve müzakere kabiliyeti elimizdeki en güçlü araç olacaktır.

 
Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

İş Birliği ve Ekip Çalışması

İki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek ortak hedefli bir iş doğrultusunda çalışmalar yürütülmesine iş birliği olarak tanımlanır. Ekip çalışması ise  iki kişi veya bir grup insanın ortak bir hedef doğrultusunda yaptıkları çalışmalardır. İş birliği ve ekip çalışması ile çalışma ortamlarındaki verimlilik arttırılarak iş süreçlerinde başarılar elde edilebilir. 

İş birliği ve ekip çalışması hayatın her alanında önemlidir. Özellikle, kurumlar iş süreçlerinde iş birliği ve ekip çalışmalarını iş süreçleriyle buluşturarak verimli, motive edici ve etkili iletişimin olduğu çalışma ortamları oluşturur. Bir grup insanın katıldığı bu çalışmalara her birey kendi rolleriyle katkı sağlayarak hep birlikte başarılar elde edilir.

 
Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

İş Dünyasında Kaizen
ve 5S Uygulamaları

Japonca bir sözcük olan Kaizen, Kai ve Zen Japonca sözcüklerinin birleşmesiyle oluşur. Kai ve Zen kelimelerinin yan yana gelmesiyle oluşan Kaizen ‘Sürekli İyileştirme’ anlamını taşımaktadır. 5S ise adını beş tane farklı Japonca kelimeden alan bir iş yeri düzenleme yöntemidir. 5S yöntemi, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ve Shitsuke adımlarından oluşur.

Kaizen, sürekli iyileştirme anlamına gelirken, 5S bir iş yerinin düzenli ve temiz olmasını sağlayacak uygulamaları içerir. Kaizen ve 5S uygulamalarının hedefleri paraleldir. Kaizen ve 5S, kurum ve işletmelerin başarılarını yükseltmede, verimliliklerini arttırmada ve kayıplarını en aza indirmede tercih ettikleri etkili yöntemlerdir. 5S uygulamaları, Kaizen’in çalışmalarını desteklediğinden, kurumların sıklıkla tercih ettikleri yöntemlerdir.

 
Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler
İş Dünyasında Kaizen ve 5S Uygulamaları
Kurumsal Eğitimler
Türkçe
4. 19

Japonca bir sözcük olan Kaizen, Kai ve Zen Japonca sözcüklerinin birleşmesiyle oluşur. Kai ve Zen kelimelerinin yan yana gelmesiyle oluşan Kaizen ‘Sürekli İyileştirme’ anlamını taşımaktadır. 5S ise adını beş tane farklı Japonca kelimeden alan bir iş yeri düzenleme yöntemidir. 5S yöntemi, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ve Shitsuke adımlarından oluşur.

Kaizen, sürekli iyileştirme anlamına gelirken, 5S bir iş yerinin düzenli ve temiz olmasını sağlayacak uygulamaları içerir. Kaizen ve 5S uygulamalarının hedefleri paraleldir. Kaizen ve 5S, kurum ve işletmelerin başarılarını yükseltmede, verimliliklerini arttırmada ve kayıplarını en aza indirmede tercih ettikleri etkili yöntemlerdir. 5S uygulamaları, Kaizen’in çalışmalarını desteklediğinden, kurumların sıklıkla tercih ettikleri yöntemlerdir. 

İş Hayatında Mobbing

İş hayatında mobbing, çalışanların psikolojik ve duygusal açıdan rahatsız edilmeleridir. Bir çalışma ortamında, mobbing birçok olumsuz etki yaratır. Bu yüzden, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmada ve çalışanların verimli çalışmalarını sağlama konusunda, bireyler mobbing hakkında bilinçlendirilmelidir.

İş hayatında mobbing, çalışanların sıklıkla karşı karşıya kalabilecekleri bir problemdir. Çalışanların pozisyonlarının küçümsenmesi, çalışanlarla alay edilmesi ve kendilerini ifade etmelerine izin verilmemesi mobbinge örnek olarak verilebilir. Mobbingin görüldüğü çalışma ortamlarında birçok olumsuz etkisi görülür. Çalışanların verimliliğinin azalması, motivasyon kayıpları, işten ayrılma oranının artması mobbingin etkileri arasındadır. Sağlıklı ve verimli bir çalışma hayatına sahip olmak için, çalışanların mobbing hakkında bilgilendirilmelerinin önemi büyüktür.

Eğitim Süresi : 1 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

İyi ve Etkili Satışçı Olmanın
Yolları ve Yöntemleri

Satış süreçleri bir şirketin başarısını doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelir. Bu süreçlerin iyi ve etkili yönetilmesinden ise satış personelleri sorumludur. Satış departmanlarında çalışanlar kurumlarını temsil ettikleri ve müşterilerle bire bire görüşmeler yaptıkları için görev tanımlarının önemi kurumlar açısından büyüktür. Bu yüzden, satış alanında çalışanların sahip oldukları yeteneklerin ve becerilerin kurumlarının başarılarını yükseltmede etkisi oldukça fazladır. 

Satış personelleri çalıştıkları kurumu dışarıda temsil eden ve kurumun işleyişi için hayati öneme sahip olan çalışanlardır. Satış süreçlerinin iyi ve etkili bir şekilde yürütülmesi satış departmanlarında çalışanların en önemli sorumluluğudur.Satış personelleri, karşısındaki kişileri yönlendiren, analiz yeteneğine sahip olan, müşterilerle güven ilişkileri kuran, bir sonraki adımı planlayabilen, gerekli kararları zamanında alan ve etkili iletişim becerilerine sahip olan kişiler olmalıdır. Bu şekilde iyi ve etkili satış yapmak mümkün olacaktır.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Kaizen, Kaikaku ve
Kakushin Teknikleri

Japonca kökenli Kaizen, Kaikaku ve Kakushin teknikleri iş dünyasında benimsenen ve uygulanan üç farklı iyileştirme yöntemleridir. Kaizen sürekli iyileştirme, kaikaku radikal değişiklikler ve kakushin ise yenilikçi iyileştirme hareketleri anlamına gelmektedir.

Kaizen, kaikaku ve kakushin iş dünyasında kullanılan, kurumların daha iyiye ulaşabilmelerini sağlayan ve birbirlerini tamamlayan üç farklı tekniktir. Üç yönteminde amacı kurumların hızla artan iş dünyasına uyum sağlamalarını sağlayacak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yürütmektir.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Karar Verme Eğitimi

Karar verme sürecinin kendi başına zor bir süreç olmasının yanı sıra karar vermeyi zorlaştıran başlıca birkaç sebep daha sayılabilir. Karar verme süreci, kararı tanımla, hedeflerini belirle, bilgi topla, seçeneklerini belirle, seçeneklerini değerlendir ve en iyisini seç adımlarından oluşur. 

Eğer ihtiyaç duyarsanız bu adımlar arasında ileri geri gidebilir ve dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim
tr_TRTürkçe