Alışveriş kartı

ara toplam ৳ 0.00

Sepeti görüntüleÖdeme

Yıllık planda 5 tekil katalog eğitimi hediyemiz.

 • 00
  gün
 • 00
  Saat
 • 00
  dakika
 • 00
  saniye

Tüm Eğitimler

Kaygı Yönetimi

Kaygı, bireylerin hayatını etkileyen huzursuzluk ya da stres hali olarak ifade edilebilir. Ellerin terlemesi, uyku sorunları, huzursuzluk gibi etkiler kişilerde gözlemlenebilir. Kişilerde etkileri farklı olabileceği gibi kaygının seviyeside kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu noktada, bireylerin kaygılarını yönetebilir olmalarının önemi büyüktür.

Kaygı hayatımızın bir parçasıdır. Bu yüzden bireylerin kaygı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları onlara büyük yardımcılardan birisidir. Planlı ve disiplinli olmak, düşüncelere yön vermek, bulunduğunuz anda kalmak, sosyal ve sağlıklı bir hayat tarzı oluşturmak kaygı yönetimi için yardımcı adımlardandır. Ayrıca, günlük tutmak, kendimize zaman tanımak veya nefes egzersizler yapmak da kaygı yönetiminde uygulanabilecek adımlardandır. Bu noktada, bireylerin kaygılarını tanıması ve kaygı yönetimleri için uygun yöntemleri benimsemeleri etkili olacaktır.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Kilit Müşteri Yönetimi

Gelirinizin büyük bir bölümünü az sayıda müşteriniz oluşturuyorsa bu müşterileriniz özel ilgiyi hak eden kilit müşterilerdir. Bu tarz müşterilere sahip şirketler için kilit müşteri yönetimine özel bir birim ve bütçe ayırmak hem ekonomik hem de karlı bir hamle olacaktır.

Kilit müşteri yönetimi, öncelikle tecrübe sahibi olmak üzere, birden çok yabancı dil, stres yönetimi, etkili iletişim becerileri ve liderlik özelliklerine sahip olmayı gerektirir. Zira kilit müşteriler şirket için kaybedilmeleri durumunda telafisi zor müşterilerdir. Bu açıdan şirket kaynaklarının yeni müşteri edinmek için reklam yapmaktan çok, mevcut kilit müşterilerin memnuniyetine harcanması uzun vadede daha avantajlı bir seçimdir.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Kişisel Bütçe Yönetimi

Bütçe kişilerin gelir ve giderlerini hesaplayarak finansal planlama yapmalarıdır. Kişisel bütçe yönetimi gelir ve giderlerin göz önünde tutularak kazançların ve harcamaların dengede tutulmasıdır. Kişisel bütçe yönetimi sağladığı birçok avantajla kişilerin paralarını kontrol etmesine ve planlı harcamalar yapmasına olanak tanır. Bu sayede, bireyler planlı ve düzenli bütçe takibi sayesinde geleceklerini de güvence altında tutabilir.

Bireyler hayatlarında paralarını iyi yönetebildiklerinde, harcamalarını kontrol altında tutabilir, borçlarını yönetebilir, birikim ve tasarruf yapabilir. Bilinçli para yönetebilmeleri sayesinde israf engellenebilir ve gelecek için birikim yapılabilir. Her bireyin kişisel bütçe yönetimi hakkında bilinçlenmesi paralarını yönetmede etkili yardımcılardandır.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Kişisel SWOT Analizi

Kişisel swot analizi, kişilerin güçlü, zayıf ve geliştirilebilir özelliklerini görmeleri için uyguladıkları bir yöntemdir. Kişisel swot analizi, iş görüşmesi öncesinde, terfi alma sürecinde ya da kişisel gelişim analizi süreçlerinde uygulanabilen bir yöntemdir. 

Kişisel swot analizi ile bireyler kendi güçlü yönlerini, zayıf yönlerin, kendisi için fırsat oluşturabilecek yönlerini ve kendisi için tehlike oluşturabilecek yönlerini belirler. Kişisel swot analizi sayesinde bireyler kendilerini daha iyi tanıyacak ve kendilerinin güçlü ve geliştirilebilir yönlerini fark edecektir.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Kurum Kültürü

Bir kurumun kültürünü tanımlamada iki değişkene bakılır. Bunlar değişiklikler karşısındaki reaksiyon ve insanlar arasındaki ilişkilerdir.Bu iki değişkene göre tanımlanan kültür kombinasyonu liderlik modelini ve çalışanlarınızın davranışlarını tanımlamanıza yardımcı olur. 

Başarılı şirketler kültür ve iş stratejisi arasında bir bağlantı kurabilmiş şirketlerdir.Stratejiyle uyumlu değerler şirketin tüm üyeleri arasında aidiyet ve ortak bağlılık duygusunu güçlendirir.

Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Liderlik

Literatürde birbirinden farklı tanımların yer aldığı liderlik için kısaca başkalarının davranışlarını etkileme gücü olarak bahsedebiliriz. Lider, bulunduğu ortamlarda sağladığı fayda ve  etrafındaki kişilerin tecrübelerini yönlendirerek onları yüksek performans sergilemeye cesaretlendirmesiyle ön plana çıkar.

Bir lider, ekibinin sorumluluğunu üstlenir, iletişim becerisi yüksektir ve her zaman en iyiyi hedefler. Çalışanlarına karşı her zaman adaletlidir. Bu yüzden çalışanları ona karşı yalan söylemek veya aldatmak gibi davranışlara başvurma gereği duymaz. Lider, ekibiyle bütünleşmiştir. Her zaman ben demek yerine biz demeyi tercih eder. Liderler etrafındakilere değer verdiği için ve onların kendi gelişimlerine katkı sağladığı için  başarılıdır.

 
Eğitim Süresi : 3 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Liderlik Stilleri

Liderlik, bulunduğumuz çağın ihtiyaçları ve özellikleri gereği farklı bir boyuta ulaşmıştır. Günümüz liderlerinden, Bill Gates veya Elon Musk’ın liderlik stilleriyle Kanuni Sultan Süleyman ya da Büyük İskenderin liderlik stilleri aynı olabilir mi? Tarihe yön veren bütün liderler planlama, organize etme ve motive etmek konusunda birbirinden farklı yöntemler kullansa da, bu yöntemler belirli bir liderlik stilleri çatısı altında toplanmıştır.

Liderlik stilleri 5 ana başlıkta toplanmıştır. Kısaca; Otoriter liderlik, liderin yapılmasını istediği işi ve almak istediği sonucu net bir şekilde ifade etmesi; Katılımcı liderlik, çalışanlarını karar verme süreçlerine dahil edip son sözü kendi söylemesi; Delege liderliği, ekip üyelerini yönetime dahil etmesi; Etkileşimci Liderlik, ödül- ceza sistemini benimsemesi ve son olarak dönüşümsel liderliğin de belirlediği vizyon doğrultusunda çalışanlarına ilham verip onları motive etmesi olarak bahsedilebilir.

 
Eğitim Süresi : 7 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Linkedln Nasıl Kullanılır ?

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya platformları birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Eğlence, haber, iletişim gibi amaçlarla sosyal medya ağları kullanılıyor. Linkedln’de profesyonel iş hayatında kişilerin tercih ettikleri bir sosyal medya ağıdır.

Kişilerin iş hayatlarında kullandıkları Linkedln bireylere ve kurumlara birçok fayda sağlar. Kişiler Linkedln kullanarak yeni iş bağlantıları kurabilir, sektörleriyle ilgili haberleri ve çalışmaları takip edebilir ya da sektörleriyle ilgili gruplara katılarak mesleki sohbetlerde bulunarak diğerleriyle bilgi paylaşımında bulunabilir. Kurumlar ise Linkedln’i kullanarak hizmetlerini veya ürünlerini tanıtabilir, potansiyel müşterilere ulaşabilir ya da pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Bu noktada, kişiler ve kurumlar Linkedln profillerini kendilerini en iyi şekilde anlatarak oluşturarak profesyonel iş dünyasında etkili bir profil oluşturulabilir.

 
Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Eğitimler

Metaverse ile Eğitimin Geleceği

Metaverse, insanların avatar olarak birbirleriyle etkileşimde bulundukları üç boyutlu sanal dünyalardır. Bireyler kendileri için avatarlar oluşturarak, sanal dünya da avatarlarını yönetebilir. Kişiler, avatarlarıyla etkinliklere veya toplantılara katılabilir.

Kullanıcılarına yeni alternatif bir hayat sunan metaverse, eğitim alanında değişiklikler yaratması kaçınılmazdır. Metaverse alanında gerçekleşecek gelişmeler sayesinde öğrenenler yeni deneyimler kazanabilir. Metaverse ile daha çok keşfederek öğrenmeye dayanan, sanal etkileşimlerin geliştiği ve fiziksel sınırlamalarının ortadan kalktığı bir öğrenme ortamı oluşacaktır.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Müşteri İletişimi Eğitimi

Kurumlar, müşterileriyle kurdukları iletişimi dikkatle gerçekleştirmeli ve ilişkilerini sağlıklı bir şekilde  sürdürmeye devam etmelidir.Böylece, müşterileriyle kurdukları etkili iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlayabilir. 

Sağladıkları başarılı iletişim deneyimleri ile müşteriler kuruma sadık kalacak ve çevrelerine önerecektir.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Müşteri İlişkileri ve Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimiyle, kurumlar müşterileriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.  

Bu süreçte, Müşteriler hakkında edindikleri bilgiler sayesinde onların ihtiyaçlarını analiz ederek iş süreçleri geliştirirler.Böylece, sağladıkları başarılı müşteri yönetimi ile kurumlarına bağlı kalan müşteri sayısında ve satış oranlarında artışlar yaşamaktadırlar.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri kendisine ürün satılan veya hizmet verilen kişidir. Bir diğer ifadeyle, müşteri kurumların sundukları ürünleri veya hizmetleri satın alan kişidir. Kurumların başarılı olmaları ve daha fazla müşteriye ulaşabilmeleri konusunda müşteri memnuniyetini elde etmeleri son derece önemlidir. Müşteri memnuniyeti; işletmelerin sağladığı hizmet ve ürünler ile ilgili satış öncesi ve sonrası süreçlerde müşterilerin taleplerinin karşılanması ile ilgili memnun olma oranlarını yansıtır.

Kurumlar için müşteri memnuniyet iş süreçlerinde her zaman önceliklidir. Müşteri memnuniyeti analizleri ile iş süreçlerinde değişiklikler ve düzenlemeler gerçekleştirilebilir. Çevrimiçi anketlerle veya müşteri terk oranlarına bakarak müşteri memnuniyeti oranları elde edilebilir. Dürüstlük, şeffaflık, kişisel bilgileri korumak ve müşterilerle uzun süreli ilgilenmek müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkileyen faktörlerin arasındadır.

Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Müşteri Odaklı Temel
Satış Teknikleri

Müşteri odaklı satışta, müşterilerin yaşadıkları problemlere de çözüm yolları bulmak amaçlanır. Müşterilerin yaşayabileceği sorunlar önceden görüşüldüğü ve ele alındığı için, ileride yaşanabilecek problemler engellenir. 

Müşteri odaklı satışta, kurumların önceliği müşterileridir. Kurumlar, güven temelli sürdürdükleri müşteri ilişkileri sayesinde uzun vadeli ve başarılı satış deneyimleri yaşayacaktır.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

NFT Nedir?

Açılımı Non-Fungible Token olan NFT, Takas Edilemez Jeton anlamına gelmektedir. NFT’ler dijital ürünlerin sahipliğini kanıtladığını ifade eder. Müzik, film, oyun veya sanat eserleri NFT olarak sınıflandırılabilir. NFT’ler birbirleriyle takas edilemediğinden her bir NFT özel ve bir dijital varlığı simgeler.

Hızla gerçekleşen dijitalleşme ile birçok yeni kavram hayatımıza girdi. NFT’de dijitalleşme ile tanınan bir kavram arasındadır. NFT, yalnızca bir kişiye ait olan dijital bir varlığı simgeler. NFT ile kişilerin satın aldıkları ürünlerin sahipliğini kanıtlanır. NFT’ler takas edilememe özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. NFT diğer NFT’ler ile takas edilemediğinden özel ve değerlidir. NFT’ler sahiplerine birçok farklı avantaj sağlar. NFT’ler, sahte ürünlerin çoğalmasını engeller ve ürünlerin orijinalliğinin korunmasını sağar. Ayrıca,  NFT’ler ürünlerin fiziksel yıpranmalarını engeller.

Eğitim Süresi : 3 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

OKR Metodolojisi

Hedef odaklı ilerlemeye hayatın her alanında ihtiyaç vardır. Fakat, özellikle iş hayatında hedef doğrultusunda iş süreçlerinde ilerleyebilmenin önemi büyüktür. Açılımı “Objective and Key Results” olan OKR, Türkçe’de “Hedefler ve Anahtar Sonuçlar” anlamındadır. Kurumlar, OKR metodolojisini tercih ederek iş akışlarını daha sistematik bir şekilde gerçekleştirebilme imkânını yakalıyor.

İş süreçlerinde planlı, stratejik ilerlemek isteyen kurumlar OKR metodolojisini benimsiyor.

Şirketler, OKR metodolojisi ile hedefler oluşturabiliyor ve hedeflerini işlerine göre önceliklendirebiliyor. OKR şirketlerin başarılar elde etmelerinde önemli rol oynayarak, iş süreçlerinin planlı ve programlı devam etmesine olanak tanıyor.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Problem Çözme Becerileri

Karşılaştığınız problemleri başarılı bir şekilde çözebilmek için, yaratıcılık, araştırma, takım çalışması, risk yönetimi ve karar verme gibi becerilere ihtiyaç duyulur.Bu becerilerinizi de diğer becerileriniz gibi geliştirebilir ve güçlü hale getirebilirsiniz.

Sahip olduğunuz problem çözme becerileri sizi hayatınızda daha başarılı ve saygın bir konuma getirebilir.Bu sayede hayatınızı büyük ölçüde kontrol altına aldığınızı hissedebilirsiniz.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Proje Yönetimi

Değişen ihtiyaç ve hedefler, yeni personel ve uzmanlar, yaşanan teknolojik gelişmeler, proje yönetim süreçlerini sürekli güncellemeyi gerektiren sebeplerden sadece birkaçıdır.Bu nedenle, projelerin kuruluşunuzda veya ekibinizde nasıl işlediğine dair temel bir çerçeveye sahip olmak çok önemlidir.

Proje uygulama sürecinde, Şelale proje yönetim metodu, Çevik proje yönetim metodu ya da ikisinin de olduğu bir yaklaşım sergilenebilir.

Eğitim Süresi : 6 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Risk Yönetimi Eğitimi

Risk yönetimi, olası riskleri önceden tanımlamak ve bu risklerin çözümü için gereken adımları gerçekleştirmek olarak ifade edilebilir. 

İş süreçlerinde her an değişiklikler yaşanabileceğinden, tahmin edilemeyen ve beklenmeyen riskler de ortaya çıkabilir. Bu durumda, dikkatli ve sorgulayıcı düşünme, analiz etme, öngörülü olma ve çok boyutlu düşünebilme gibi becerilere ihtiyaç duyulur.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kişisel Gelişim

Satış Koçluğu

Satış koçluğu ile satış ekiplerinin desteklenmesi amaçlanır. Satış koçları, satış ekiplerine birçok farklı alanda destek verir. Satış ekibindeki çalışanların her birinin kendi performanslarını gösterebilmelerine yardım eder. 

Çalışanların hedeflere ulaşma oranlarını takip eder ve bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri stratejileri geliştirmelerinde yardımcı olur. Çalışanlara geri bildirimler de bulunarak iş süreçlerini iyileştirir. Ayrıca, satış ekibi için motiasyonlarını yükseltmeye yardımcı olacak bir çalışma ortamı oluşumuna yardımcı olur.

Eğitim Süresi : 4 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler

Satış ve Pazarlama
Alanında İkna Yöntemi

İkna, bireylerin düşüncelerini, görüşlerini ve tutumlarını kişinin istediği yönde değiştirebilmesidir. İkna etme becerisi yüksek kişiler diğerlerini kolayca etkileyebilir ve istedikleri yönde düşünmelerini sağlayabilir. Bu yüzden, ikna etme becerilerine özellikle kurumların satış ve pazarlama alanlarında çok fazla ihtiyaç duyulur. Satış ve pazarlama alanında görevli kişiler, ikna etme becerileri sayesinde daha fazla müşteriye ulaşabilir ve müşterilerin sundukları ürüne ve hizmete karşı ilgilerini yükseltebilir.

İkna etme becerilerinin önemi kurumların satış ve pazarlama departmanları için büyüktür. İkna etme becerileri ile kurumlar potansiyel müşterileri istedikleri yönde etkileyebilir ve onları yönlendirebilir. Bu noktada, çalışanlar dikkatli ve özenli bir şekilde ikna etme becerilerini çalışmalarına dahil etmelidir. Çalışanlar, müşterileriyle iletişimlerinde sade ve net ifadeler içeren bir dil kullanmalı, ürünün etkileyici özelliklerini ve avantajlarını ön planda tutmalı, ürünü kullanan diğer müşterilerin deneyimlerini paylaşmalı ve müşterileriyle güven içerisinde ilişkilerini sürdürmelidir. Kurumlar, satıl ve pazarlama departmanlarında etkin bir şekilde kullandıkları ikna etme becerileri sayesinde satış oranlarını yükselterek başarılarını arttırabilir.

Eğitim Süresi : 5 dk
Eğitim Dili : Türkçe
Eğitim Türü : Kurumsal Eğitimler
tr_TRTürkçe